Idea : หนังโฆษณาสร้างแรงบันดาลใจปลุกเล้าให้วัยรุ่นกล้าที่จะตัดสินใจค้นหาและเลือกอนาคตของตัวเอง ผ่านเรื่องราวของหมวกที่เปรียบเสมือนความฝันและตัวตนที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด จะทำอย่างไรเมื่อหมวกที่ใส่อาจจะไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆ

03

01

02