โปรโมทหลักสูตร ผ่านทาง VDO Production ทั้งหมด 7 เรื่อง
เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต #1 ออเจ้า
เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต #2 พี่อูน
เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต #3 หวย
เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต #4 แร็ปเปอร์
เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต #5 ลูกแฝด
เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต #6 เน็ตไอดอล
เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต #7 RBK

rsu5

rsu6

rsu7

rsu4